Nyheter

Asker og Viken er Norges Amazonas

Asker og Viken er de mest artsrike områdene i Norge.

  • Vi har ålegresseng som er barnehagen til torsken og huser tusenvis av arter som igjen er mat til an...

Hvordan skal vi ivareta Hvalstads identitet?

Hvalstad stasjon ligger åpent i landskapet og er lett lesbart som et markant sted. Området rundt består av småhusbebyggelse, der Hvalstad stasjon ses fra store del...

Miljøpartiet De Grønne

Tar vi rent vann for gitt?

Visste du at 64 av Askers 123 vannforekomster ikke når målene for god økologisk og kjemisk tilstand?

...
Miljøpartiet De Grønne

Ny matpolitikk for landet og Asker

MDG vil øke lønnsomheten i jordbruket. Vi vil øke overføringene fra staten, men aller viktigst – vri tilskuddene.

Tilskudd og reguleringer må slutte å s...

Miljøpartiet De Grønne

Stort engasjement rundt utbygging av flerbrukshall på Hvalstad

Det er spennende at det er stort engasjement rundt utbyggingen av Hvalstad skole. For oss politikere er dette gull verdt. Det betyr at vi ikke slipper unna med å ta l...

Bruk av kjente triks og brekkstang som metode

Kommuneplansjefen og Høyre benytter kjente virkemidler for å fremme sin sak om nedbygging av Askerparken og kommunens del av Føyka.

...

Respekter Asker sentrums egenart – Askerparken

Sørg for at tettstedet Asker får beholde sin egenart med Føyka og Askerparken for dagens innbyggere og kommende generasjoner, skriver innsenderne.

...
Miljøpartiet De Grønne

Uheldig politisk håndverk

Sak om utbygging av Hvalstad skole har gått gjennom to utvalg (Oppvekst og Medborgerskap) og nå sist Formannskapet i Asker kommune. Premissene for utbyggingen av Hva...

Vi trenger restriksjoner, Sylvi

Sylvi Listhaug har uttalt at hun mener folk skal få «reise så mye de vil, kjøre så mye bil de vil og spise så mye kjøtt til vil, uten at politikerne skal b...

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

Ja til brukermedvirkning – i praksis

Velferdsområdet opplever store utfordringer under den pågående pandemien. Det er nærmest unntakstilstand og det har vart lenge.  Mye lenger enn vi fryktet da det ...