Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Klimagasser – budsjett og regnskap

Mye er gjort for å beskrive klima og miljø-utfordringen i de tre kommunen som nå går
sammen til en ny Asker-kommune. Kommunale rapporter analyserer situasjon...

Miljøpartiet De Grønne

Befolkning og vekst

Befolkningen vokser i vårt område og i landet som helhet. Som omegnskommune til landets hovedstad er det naturlig at en del av veksten også «havner» i Asker. Hva ...

Miljøpartiet De Grønne

Strandsonen for alle?

Å bevare strandsonen er en viktig del av MDGs politiske prioriteringer. For selv om det er et generelt byggeforbud i strandsonen, viser tall fra Statistisk sentralbyr...

Miljøpartiet De Grønne

Framtidens skole og hvordan barn lærer

Barn lærer best av å oppdage, oppleve og erfare med hele seg. De lærer når de er motiverte og engasjerte, når de får bevege seg og ta kroppen og alle sanse...

Det blåblå Asker og Brønnøya

Høyre med ordføreren i spissen er med rette stolte av at Asker har valgt å tufte den nye kommunen på FNs bærekraftsmål. Det er imidlertid ikke nok å skrive at b...

Miljøpartiet De Grønne

Kjønnsubalanse i Røykenskolen!

Likestilling står lavt i kurs i Røyken kommune. Selv ikke en kjønnsubalanse på hele 94% kvinnelige og bare 6 % mannlige lærere og andre ansatte er nok til at Ordf...

Ja til trygge gang- og sykkelveier!

Siden mai har Hanne Lisa Matt (1. kandidat for Nye Asker MDG) stilt to interpellasjoner med fokus på trafikksikkerhet i Røyken sentrum.

...

Slutt fragmentering av jernbanesektoren – la Spikkestadbanen skinne!

I dag leser jeg i RHA at etterslep i vedlikehold av tog kan føre til togkrise for norske passasjerer – Spikkestadbanen er berørt.

 

...