Nyheter

Ja til trygge gang- og sykkelveier!

Siden mai har Hanne Lisa Matt (1. kandidat for Nye Asker MDG) stilt to interpellasjoner med fokus på trafikksikkerhet i Røyken sentrum.

...

Slutt fragmentering av jernbanesektoren – la Spikkestadbanen skinne!

I dag leser jeg i RHA at etterslep i vedlikehold av tog kan føre til togkrise for norske passasjerer – Spikkestadbanen er berørt.

 

...
Miljøpartiet De Grønne

Ja til bevaring av Smiejordet!

Ja, ordfører i Bærum, verde...

Vi i Asker og Bærum kan gjøre vårt for å stanse artsutryddelse

FN naturpanels tilstandsrapport om jordas natur og biomangfold konkluderer med at det ikke er gratis å ødelegge naturen.

...
Miljøpartiet De Grønne

Høyre avlyser miljøkampen

Å bygge en svær motorvei gjennom et av Norges tettest befolkede områder er verken godt for folk eller for miljøet.

...