MDG gir ikke opp å stoppe E18

Hos oss kommer kollektivtransporten først, fordi den kommer alle innbyggere til gode, uavhengig av alder og økonomi. Mer til motorvei betyr selvsagt mindre til tog og sykkelveinett.

25. august 2021

Kristoffer Robin Haug og Signe Bakke Sølberg, 2. og 3.-kandidat i Akershus for Miljøpartiet De Grønne

Budstikka: 25 august 2021

I Budstikka 18. august påstår Høyres Hårek Elvenes at vi oppkonstruerer motsetninger mellom et godt kollektivtilbud og motorveiutbygging.

Det er merkelig at en så erfaren politiker tror vi har uendelig med samferdselsmidler og kan si ja til alt.

Han nekter å innrømme overfor velgerne at vi ikke kan få alt vi tenker på. Pressen har nylig avdekket at Nasjonal transportplan har blitt en ønskeliste og ikke en realistisk plan. Vi vil at den igjen skal bli gjennomførbar.

Hos Høyre kommer bilen først. Og vi ser resultatet rundt oss i Bærum. Med hjertet i halsen snirkler syklistene seg frem blant bilistene. Sykkelveiene er et lappverk som plutselig ender ut i bilveien eller i en fortauskant. Det vil vi gjøre noe med.

Hos oss kommer kollektivtransporten først, fordi den kommer alle innbyggere til gode, uavhengig av alder og økonomi. Det er det beste for klima og natur, derfor mener vi det er rettferdig å omfordele bompenger fra fossilbiler til tog og buss.

Elvenes spør hva som er nytt med dette grepet: Ingenting, det står bare i sterk kontrast til de bompengene Høyre nylig har vedtatt som skal gå eksklusivt til E18.

Det gjør at kapasiteten til å betale bompenger i Bærum vil være brukt opp på motorvei. Det blir enda tristere i lys av at vi ikke lenger kan forvente at veien ved Kadettangen blir fjernet eller at sykkelveien får en tilfredsstillende kvalitet, de eneste nyttige elementene i veiplanene.

Så er vi enig med Høyre om at Fornebubanen er bra, men den var ikke viktigere for Høyre enn at de var villige til å bruke den som pressmiddel for å få gjennom E18. Hårek og Hareide truet med å skrote det etterlengtede T-baneprosjektet hele det nye byområdet hviler på for å tvinge gjennom 4,4 km med motorvei.

Elvenes roper varsku om omkamper. Der har han rett. MDG vil ikke gi opp å stoppe det sjansespillet det er å investere i et så heftig motorveiprosjekt som E18.

Elvenes roper varsku om omkamper. Der har han rett. MDG vil ikke gi opp å stoppe det sjansespillet det er å investere i et så heftig motorveiprosjekt som E18 når vi står overfor nye trender innen mobilitet, som hjemmekontor og flere deletjenester for bil.

Dessuten fører prosjektet til stort trafikkaos i en lang periode, i tillegg til store problemer med restmasser fra byggingen som må håndteres og mest sannsynlig havner i Bærums natur.

Det MDG er enig i er at veiene i Norge mange steder er altfor dårlige. Det er behov for gode og sikre bilveier med midtdeler, men ikke flere! Derfor vil vi ha økte bevilgninger til fylkesvei.

Det er også flott med dobbeltspor fra Sandvika til Hønefoss. Men satsing på tog er så mye mer enn det. Folk må komme seg til Bergen, København, Stockholm og Berlin betydelig raskere enn i dag.

Vi vil investere milliarder i bedre internett og korte ned reisetiden Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim til fem timer. Vi vil også la folk få bruke kapasiteten til Flytoget og senke kollektivprisene med 20 prosent. Da holder det ikke med smulene som er igjen etter Høyres asfaltfest.

At politikk er å prioritere, synes å ha gått Elvenes forbi. Vi er ærlige om at vi ikke kan gi befolkningen alt, men at kollektiv gir befolkningen mest, samtidig som vi passer på klima.