Naturen er lokal – ingen andre kommer til å redde den for oss

Det som er farlig, er at vi gradvis har blitt vant til å ha mindre natur rundt oss. Færre insekter. Mindre matjord, skriver Hanne Lisa Matt (MDG).

Budstikka 04.07.23 , Hanne Lisa Matt, Asker, 4.-kandidat til fylkestinget i Akershus for MDG

Naturen er lokal. Natur kan kun reddes og vernes og gjenopprettes der den befinner seg. Vi kan ikke flagge ut denne jobben.

Det kan være fristende å tenke at den ekte naturkrisen utspiller seg andre steder – i mer eksotisk natur med mer eksotiske dyr.

Men det er en farlig avledning. Vår natur og våre ville dyr er eksotisk for andre. Naturtap er like ødeleggende her hjemme som borte.

Konsekvensen av at naturen forringes, er størst lokalt. Som lokalpolitikere er det vårt ansvar å beskytte vår natur.

Vi må aldri ta den for gitt. Oslofjorden kan ikke erstattes av regnskogen i andre land.

Les også

Bit for bit ødelegger vi Asker slik vi kjenner det

Det som er farlig, er at vi gradvis har blitt vant til å ha mindre natur rundt oss. Færre insekter. Mindre matjord.

Det er en nytt og verre normal, en fattigere natur, som er blitt vårt referansepunkt.

Min oldemor ville kanskje sett med skrekk og gru på hvor nedbygget området der hun vokste opp, har blitt. Hun ville savnet ropene av rapphøne, kornspurv og topplerke og lagt merke til en rar stillhet.

Jeg har derimot aldri hørt disse fuglene og kan ikke savne dem. Geskjeftigheten til biene og småkryp har sakte avtatt.

Fordi vi er vitne av små endringer som skjer over tid, vil vi ikke være like sjokkert. I tillegg er vi allerede vant til en fattigere natur når vi skal ta beslutninger. En dødelig spiral.

Fordi vi er vitne av små endringer som skjer over tid, vil vi ikke være like sjokkert.

Det kan høres bombastisk ut at vi hele tiden viser til den vedtatte naturavtalen til FN som har til hensikt å stanse den globale naturkrisen. Men bakgrunnen for dette er nettopp erkjennelsen av at den globale krisen er et resultat av lokale naturtap, forurensing og arealendringer som skjer i hele verden samtidig.

Omfanget av tap av ville dyr, urørt natur og økosystemer som har skjedd i min livstid, kan beskrives som et gigantisk, menneskeskapt jordskjelv.

I Viken har MDG fått gjennomslag for å tenke arealregnskap. Det betyr at vi skal kartlegge og telle og ha budsjetter for areal og natur.

Det vil gi oss verdifull kunnskap om hva vi må ta vare på når vi forvalter land og vann.

Les også

Selvsagt hadde Asker fått en ny arealplan

Hvor er myrene, hvor er matjorda, hvor ligger ravinene, og hvor lever rødlistede arter? Hva blir den samlede belastningen?

Uten en slik oversikt glemmer vi fort de evige verdiene vi har rundt oss. Det er her håpet ligger. Flere kan bry seg og si stopp. Alle kan bidra og redde naturen. Det er enkelt.

Å lage en blomstereng eller la kantvegetasjon stå til den er ferdig blomstret er litt som å bygge en sykkelvei for småkryp.

Vi kan lære om og heie på uglekasser, kjøkkenhager, renaturering og jordhelse. Vi kan la være å bygge på viktig natur og matjord.

Hva vi gjør i fylker og kommuner utgjør en forskjell, ikke bare for oss, men for den helhetlige tilstanden av vårt felles livsgrunnlag.

Det er det mitt oppdrag som politiker å passe på!