TA VARE PÅ FRAMTIDA

Miljøpartiet de grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er en forutsetning for å nå målet.

Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og fremtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:

  • solidaritet med andre mennesker
  • solidaritet med fremtidige generasjoner
  • solidaritet med dyr og natur