Våre kandidater

Bli kjent med våre kommunepolitikere

Emelie Spjuth

Medlem i Utvalg for samfunnstjenester og Asker kommunestyre, Emelie.Spjuth-Haldorsen@politiker.asker.no

Hanne Lisa Matt

Utvalg for Plan og bygg, Formannskap, Partssammensatt utvalg og kommunestyret , Hanne.Lisa.Matt@politiker.asker.no

Helge Haugen

Utvalg for plan og byggesak, Helge.Haugen@politiker.asker.no

Liv Knatten

Utvalg for medborgerskap, Liv.Knatten@politiker.asker.no

Even Gulowsen (vara)

1. vara til kommunestyret og har fast plass i Hovedutvalg for velferd