Alternativt budsjett

Hvorfor et grønt budsjett?

- Klima- og naturkrisen er vår tids mest kritiske utfordring fordi hele livsgrunnlaget for dagens og fremtidige generasjoner er avhengig av et levelig miljø på jorda. MDGs mål er at dette gjenspeiler seg i alle saker i Asker kommune, som har satt seg FNs bærekraftsmål som grunnpilar.