Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi kan ikke forbruke mer enn jorden klarer å gjenskape hvert år, uten at det går ut over de som kommer etter oss, dyrene og naturen. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. En slik politikk innebærer å se fremover – og at vi må våge å prioritere.

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Asker?