Fotocredit: Hanne Lisa Matt

Styret 2023-2024

På årsmøtet i januar ble styret for Asker MDG valgt. Det nye lokallaget består av medlemmer fra tidligere Asker, Hurum og Røyken lokallag.

Vårt mål er å være et positivt, grønt alternativ i lokalpolitikken. Vi skal være en stemme for klima, miljøet, dyrene og våre medmennesker, med fokus på livskvalitet og solidaritet fremfor økt materielt forbruk.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. I Norge er vi en del av et sterkt voksende parti. Arbeidet som er utført i Stortinget, med vår ene kandidat, gjennomføres nå på lokalt nivå. Det er stort behov for et grønt parti som tør å prioritere klima & miljø. Det er lokalt det skjer!

Miljøpartiet de Grønne i Asker er en etterfølger av Askers Grønne Venner som ble stiftet i 1995. I valget 2019 fikk vi en oppslutning på 10,5% og 6 representanter inn i kommunestyret. Vi har en representant i formannskapet og representanter i alle utvalg.

Lokalstyret Miljøpartiet de Grønne i Asker

Lokallagsstyret er ansvarlig for driften av lokallaget. Det betyr at det er styret som arrangerer medlemsmøter og ulike aktiviteter, samt jobber med administrasjon og økonomi. Det er også styret som har ansvar for å utarbeide resolusjoner og forslag i utarbeidelsen av MDG:s politikk på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Styret jobber tett sammen med de folkevalgte representantene, og velges på lokallagets årsmøte.

  • Styremedlemmer: 
  • Sara Vatn, Røyken, leder
  • Liv Knatten, Nesøya
  • Lars Nokken, Vettre
  • Helene Mathisen, Asker
  • Heidi Fossnes, Asker
  • Anne Carine Miyata
  • Martha Gjermo, Asker
  • Solveig Aaen, vara
  • Erik Nøkleby, vara

Her en litt nærmere presentasjon:

Sara Skjælaaen Vatn, styreleder

Jeg er 18 år og oppvokst i Røyken. Jeg liker å trene, gå tur i skog og mark og være med venner. Jeg er nestleder i Viken Grønn Ungdom og har sittet i styret til Asker MDG i flere år.  Mine hjertesaker er psykisk helse, spesielt for barn og unge, klima og skolepolitikk.

 

Liv Knatten, Nesøya

Jeg er gift, har 5 voksne barn og har bodd på Brønnøya i over 40 år.

Er fersk pensjonist etter å ha vært ansatt som barnehagefaglig rådgiver i Asker kommune.

Jeg er opptatt av å bedre forhold for myke trafikanter, både til lands og til vanns.

Vi må legge til rette for et Asker hvor det er enkelt og hyggelig å bevege seg til fots og med sykkel, og hvor busser ikke stanger i bilkøer. Stier og snarveier og et bedre sykkelveinett må utvikles, og vi må få bedre buss og togtilbud. Redusert biltrafikk gir bedre trivsel og helse.

Mine hjertesaker er å skape nysgjerrighet og lærelyst for naturen og dyrking av mat i skole og barnehager. Kommunen skal stille områder til disposisjon, slik at innbyggere kan dyrke egne grønnsaker og øke den lokale matproduksjonen.

Vi må sikre et godt og bredt kulturtilbud over hele Asker kommune

 

Lars Nokken, Vettre

Jeg er 70  år, har to barn og 5 barnebarn i alderen fra 9 til 2 år. Flyttet til Asker i 1995  og bor på Vettre.

Min dragning til naturen og friluftslivet fikk jeg nok allerede inn «med morsmelka», men også gjennom mange år som speider og speiderleder

på diverse nivåer opp gjennom årene. I voksen alder har jeg bare blitt mer og mer bevisst på hvor fundamental naturen er for menneskehetens eksistens. Slik samfunnsutviklingen er i dag er vi i ferd med å sage over den greina vi sitter på! Heldigvis er det mange som har våknet, og tatt inn over seg hva vi driver med i dagens samfunn, men vi må blir mange flere for at vi skal greie å få stoppet denne galskapen.

Den skaden som jeg og min generasjon har påført planeten vår kan ikke reverseres, men jeg klamrer meg til et håp om at mitt engasjement i MDG kanskje kan bidra bitte lite grann til å snu den destruktive utviklingen som samfunnet nå er inne i.

 

Helene Mathisen, Asker
Jeg er gift og mor til to tenåringsgutter. Jeg er utdannet biolog og jobber til daglig som miljø og bærekraftskonsulent i Sweco. Jeg er opptatt av at miljøvern og bærekraft ikke skal være så vanskelig. Kommunen har store muligheter til å gjøre valgene enklere for folk som ønsker å ta vare på naturen uten altfor mye plunder og heft eller store investeringer. Fritiden blir brukt til hagearbeid og egenproduksjon av grønnsaker, frukt og bær.

 

Heidi Fossnes, Asker

Heidi tilbringer mye tid i skog og mark og på fjellet – og har et brennende ønske om å ta vare på naturen og planeten vår.

Hennes hjertesaker er en mer ansvarlig klesindustri, bevisstgjøring av overforbruk og et MYE bedre kollektivtilbud. Hun er også en ivrig vegetarentusiast som elsker digg, plantebasert mat.

Hun er en ivrig bruker av både Askermarka og fjorden – og ønsker å bevare mest mulig av Asker sentrum grønt.

 

Anne Carine Miyata

Da jeg var fem år flyttet jeg til Asker og har bodd her siden. I 37 år har jeg jobbet som lærer i Asker skolen. Mannen min og jeg er glad i å gå tur ved kysten og i skogen, svømme om sommeren og gå på ski om vinteren. Vi må verne om den fine naturen vi har i Asker, jobbe for å få minst mulig klimaforandringer og at framtidige generasjoner skal ha en best mulig jord å leve på.

 

Martha Gjermo

Martha har en master i  klima, ressurs og utviklingsøkonomi fra UiO, og jobber som fagansvarlig klima og miljø i Drammen Kommune Vann og avløp. Hun brenner for miljø, vann og medmenneskelighet. Martha har sittet i programkomiteen for MDGs fylkesprogram i Viken det siste året. Utover engasjementet i MDG sitter hun i styret i FIVAS – foreningen for internasjonale vannstudier.

 

Solveig Aaen, vara

 

Erik Nøkleby, vara