Styret

På årsmøtet i februar 2018 ble det besluttet å slå sammen MDG-lagene i Hurum, Røyken og Asker. Det nye lokallaget heter Nye Asker MDG.  Nytt styre er valgt med tre personer fra hver kommune:

 

17. juni 2017

Hurum
Helge Haugen, styremedlem
Charlotte Kirk Wrist, styremedlem
Thomas Andreas Kolding, styremedlem

Røyken
Ami Bernérus, nestleder
Jon Gustav Kirkerud, sekretær
Hege Hjørund, styremedlem

Asker
Even Gulowsen, styreleder
Arne Høeg, kasserer
Anne Hilde Røsvik, styremedlem