Styret 2021-2022

På årsmøtet i januar ble styret for Asker MDG valgt. Det nye lokallaget består av medlemmer fra tidligere Asker, Hurum og Røyken lokallag.

Vårt mål er å være et positivt, grønt alternativ i lokalpolitikken. Vi skal være en stemme for klima, miljøet, dyrene og våre medmennesker, med fokus på livskvalitet og solidaritet fremfor økt materielt forbruk.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er både et politisk parti og en del av en internasjonal sosial bevegelse. I Norge er vi en del av et sterkt voksende parti. Arbeidet som er utført i Stortinget, med vår ene kandidat, gjennomføres nå på lokalt nivå. Det er stort behov for et grønt parti som tør å prioritere klima & miljø. Det er lokalt det skjer!

Miljøpartiet de Grønne i Asker er en etterfølger av Askers Grønne Venner som ble stiftet i 1995. I valget 2019 fikk vi en oppslutning på 10,5% og 6 representanter inn i kommunestyret. Vi har en representant i formannskapet og representanter i alle utvalg.

Lokalstyret Miljøpartiet de Grønne i Asker

Lokallagsstyret er ansvarlig for driften av lokallaget. Det betyr at det er styret som arrangerer medlemsmøter og ulike aktiviteter, samt jobber med administrasjon og økonomi. Det er også styret som har ansvar for å utarbeide resolusjoner og forslag i utarbeidelsen av MDG:s politikk på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Styret jobber tett sammen med de folkevalgte representantene, og velges på lokallagets årsmøte.

 • Styremedlemmer: 
 • Sandra Baldvinsson Sotkajærvi, Spikkestad, leder
 • Mark Brown, Hyggen, sekretær
 • Arne Høgh, Hvalstad, kasserer
 • Arne Adolfsen; Sætre
 • Monika Sandvik, Asker
 • Dan Uneken, Spikkestad
 • Sara Vatn, Røyken
 • Martin Hollender, Asker
 • Jens Måge, Asker
 • Torgrim Hoff, Vollen
 • Rina Ihlen, Nesøya, vara
 • Rune Arnestad, Asker, vara

Her en litt nærmere presentasjon:

Sandra Baldvinsson Sotkajærvi, styreleder

Sandra er 32 år gift og tobarnsmor. Hun er samfunnsviter med bakgrunn i miljø- og utviklingsstudier med fordypning i sosialantropologi. Hun jobber som prosjektleder og rådgiver i Framtiden i våre hender, og på fritiden liker hun å være aktiv ute i naturen. Sandra er også styremedlem i Pan, voksenkontakt for Miljøagentene Spikkestad, og skribent.

Hennes hjertesaker er: forbruk og livskvalitet, klimapsykologi og klimapolitikk.

 

Mark Brown, styremedlem og sekretær

Mark Brown er 59 år, far til to voksne barn og bor sammen med kona si i Hyggen. Han jobber med kommunikasjonsfag på Handelshøyskolen BI og driver med hagen i fritiden. Han har vært aktiv i 25 år med roller i flere foreninger.

Hans hjertesak er: styrking av lokaldemokrati.

 

Monika Von Arx Sandvik, styremedlem og kommunikasjonsansvarlig

Monika er 60 år, gift og har to voksne barn og to barnebarn. Hun er født i Sveits, men har bodd i Norge mesteparten av sitt liv. Hun har høyskoleutdannelse innen økonomi og administrasjon, og jobber med IT, markedsføring og systemer hos Falkenberg.

Hennes hjertesaker er: Artsmangfold, rettferdighet og bærekraft.

 

Arne Høeg, styremedlem og økonomiansvarlig

Arne er sivilingeniør, jobber med energiteknologi, enøk og varmepumper. Han er gift med to tenåringer i huset.

Hans hjertesaker er: fornybar energi, samferdsel og ressursforbruk i evighetsperspektiv.

 

Dan Uneken, styremedlem og fotograf

Dan Uneken er 65 år, pappa til to barn og bor sammen med familie på Spikkestad. Han jobber som drosjesjåfør og med fotografi og er en lidenskapelig turgåer og klatrer.

Hans hjertesaker er: skepsis overfor antatt kunnskap eller tro/dogme, sosial reform ved siden av en «grønn revolusjon»

 

Jens Måge, styremedlem og «debattleder»
Jens er 54 år, far til tre og bor sammen med kone, barn og katt på Bondi/Fusdal. Han er siviløkonom og jobber med sirkulær økonomi i gjenvinningsbransjen. Glad i sykling, trening og musikk.

Hans hjertesaker er: Grønne jobber, samferdsel, skole, utdanning og innovasjon, ta vare på jordas ressurser og livskvalitet.

 

Torgrim Wickman Hoff, nestleder

Torgrim er 46 år, gift, har to barn og er bosatt i Vollen. Ivrig kajakkpadler på fritiden. Jobber innen internasjonal logistikk, og har engasjert seg i politikken for å få fart på et næringsliv som har reell vilje, teknologi og kapasitet til å tre inn i det grønne skiftet, men som trenger gode arenaer for kunnskapsutveksling og ikke minst klare politiske vedtak og en tydelig kurs som reduserer risiko på grønne investeringer.

Hans hjertesaker er: Sirkulærøkonomi, innovasjon, grønne maritime transportløsninger og matsikkerhet.

 

Sara Skjælaaen Vatn, styremedlem og arrangementsansvarlig. 

Sara er 16 år og bor i Røyken sentrum. Sara skal starte på videregående skole til høsten. I tillegg til politikk liker Sara å danse, spille teater, friluftsliv og trene.

Hjertesaker: psykisk helse (spesielt for barn og unge), skole og utdanning, og få utslippene ned raskest mulig.

 

Martin Hollender, styremedlem
Martin er 17 år, og kommer fra Risenga nord i Asker. Han går for tiden på studiespesialiserende linje på videregående. Han er også aktiv i Grønn Ungdom, MDGs ungdomsparti.

Hjertesaker: overforbruk, samferdsel, grønnvasking og likestilling

 

Arne Adolfsen, styremedlem

Arne er 54 år gammel, bor på Sætre, har samboer og en sønn på 15 år. Han har en samfunnsvitenskaplig utdanning. Har vært engasjert som fosterfar i over 10 år. Har også sittet som mekler i Konfliktrådet i en periode på 4 år. Har politisk erfaring fra Venstre (Oppvekstutvalget, SU, vare til kommunestyret, leder Hurum Venstre). Jobber som tjenesteleder i Bærum kommune og har forøvrig mange års erfaring som leder. Er opptatt av musikk, kultur og naturopplevelser, leder av en filmklubb på frivillig basis.

Hjertesaker: Barn og unges oppvekstvilkår, utdanning, kunnskap og teknologisk utvikling,

 

Rina Ihlen, vara

Rina er sivilarkitekt har tre barn og seks barnebarn. Hun satt i kommunestyre og bygningsrådet for Askers grønne venner. Hun mener at omstillingen som må til for å håndtere natur- og klimakrisen kan gi menneskeheten økt livskvalitet, forutsatt fokus på at alle skal med.

Hennes hjertesaker er: Fellesskap, landbrukspolitikk og livskvalitet.

 

Rune Arnestad, vara