12 grunner til å velge MDG

MDGs liste ved høstens valg

 • MDG er det eneste partiet som prioriterer omsorgen for barns fremtid øverst. Vi sier:
 • Ja til ambisiøse klimamål og tiltak for å nå målene.
 • Ja til sikring av biologisk mangfold. MDG krever en ny, ambisiøs naturlov.
 • Ja til bedre dyrevelferd og økt selvforsyning.
 • Ja til veivedlikehold og trafikksikring fremfor nye motorveier i urørt natur.
 • Ja til styrking av kollektivtrafikken og trygge sykkelveier.
 • Ja til vern av allemannsretten i strandsonen.
 • Ja til en stillegående og miljøvennlig fritidsflåte.
 • Ja til klimabelønning og tiltak som gjør det lett å velge miljøriktig.
 • Ja til forpliktende planer for å redusere det norske materielle forbruket med mål om rettferdig fordeling nasjonalt og globalt.
 • Ja til europeisk samarbeid, ja til EØS og ja til NATO.
 • Nei til oljeleting og åpning av nye oljefelt, i tråd med anbefalingen av IEA (international energy agency) og ja til nye muligheter for grønne jobber og fremtidig velferd.

- Den store forskjellen på MDG og andre partier er ikke at vi kun er opptatt av miljø. Vi har politikk og ambisjoner på alle områder av samfunnet. Forskjellen er at når vi må prioritere, så setter vi alltid klima og natur først, og vi gir oss ikke. Les våre krav til regjeringsforhandlinger ved å klikke på lenken nedenfor: