11 grunner til å velge MDG i Asker

Ja til konkrete, lokale klimatiltak:

 

 • gi oss billigere og bedre kollektivtrafikk og en sone i hele Asker, prioriter sykkel og gange, restaurer myr og våtmark, mindre matsvinn og mer bruk av lokal solenergi.
 • Ingen boliger på matjord. MDG vil bevare matjorda for alle for alltid.
 • Asker er et av områdene i landet med rikest artsmangfold. MDG krever en nullvisjon for tap av viktig natur.
 • Ja til bedre dyrevelferd og økt selvforsyning i Asker. MDG vil at Asker så langt mulig blir selvforsynt med lokalt dyrket frukt og frilandsgrønnsaker. Trygg lokalmat og glade husdyr er best!
 • Ja til mer sunn og deilig plantebasert mat i kommunens virksomheter.
 • Vi satser på psykisk helse. Alle skoler må ha egen helsesøster. Ja til flere gratis tilbud for ungdom som Fritidsklubber, UngKultur og flere møteplasser uten kjøpemas
 • Ja til at praktiske, estetiske og kreative fag styrkes i skolen. Mindre testing og mer mestring vil gi en bedre skole, både for barn og voksne.
 • Ja til veivedlikehold og trafikksikring fremfor bredere motorveier gjennom Asker. Vi vil ikke ha en firefelts E134 gjennom Røykenbygda og droppe monsterveien E18.
 • Ja til trygge skoleveier. Vi vil senke fartsgrensen rundt skolene og gi alle barn en sikker vei til skolen året rundt. Og apropos: Hva med noen frukttrær langs skoleveiene?
 • Vi vil redde Oslofjorden! Det som trengs er rene vann- og vassdrag, mindre utslipp fra landbruk, mindre mikroplast fra bildekkslitasje på veiene, og ja til en mer stillegående og miljøvennlig fritidsflåte. Ja til nitrogenrensing. La strandsonen være i fred!
 • Ja til å bevare Askers parker og friluftsområder: Årosmarka, Dramstadbukta, Brønnøya, Askerparken, Linlandveien, nærnatur i Sætre og mye annet som er truet av utbyggere og ivrige politikere.

MDG jobber for skjønne og grønne tettsteder med ren luft og gode møteplasser. Vi vil bygge for mennesker og i takt med naturen. La oss sammen ta vare på Asker kulturlandskap. Det innebærer også å ta hensyn til historien, lokal byggeskikk og identitet. Vi har tro på en utvikling som gir oss lokale arbeidsplasser, nye bedrifter og økt livskvalitet uten at vi må ødelegge verken Askernaturen, lokale særpreg eller klimaet.

Vår visjon er et solidarisk og mangfoldig Asker der flere kan trives og naturen blomstre. Det betyr å stå opp mot kreftene som truer vårt grønne og trygge Asker.

- Stem MDG. For alle for alltid.