Klimatoget går nå!

Fotocredit: Dan Uneken

Vi vil sitte i førersetet og gjøre overgangen til den nye klimahverdagen trinnvis og kontrollert. For å få det til må vi slutte å løpe etter klimatoget og skyve krevende prioriteringer foran oss, skriver Hanne Lisa Matt i Asker MDG. Her på Spikkestad stasjon.

Når barna har sovnet, sitter jeg og ser på Dagsrevyen. Det er nesten surrealistisk å se på bildene i nabolandene der jeg vokste opp i Sør-Tyskland.

Flammer, evakuering, norske turister som flykter fra hotellene sine. For meg kjennes det litt som om det brenner i Sverige eller Danmark, hvis du skjønner. Det er tett på.

I fjor opplevde jeg at klimaendringene forsvant litt fra nyhetsbildet, grunnet andre viktige utfordringer som krigen i Ukraina og vanskelige økonomiske tider for mange.

Det er forståelig. Likevel utgjør klima- og naturkrisen fortsatt den mest alvorlige og eskalerende trusselen mot samfunnet, velferden og friheten slik vi kjenner det i dag.

Du kan bidra med å stemme på et parti som prioriterer å gjøre noe for klima.

I sommer har vi sett en ekstrem hetebølge i Europa, som på ingen måte ligner behagelige badetemperaturer. Mennesker mister livet, og folk mister hjemmene sine.

Bildene er hjerteskjærende, men det mest alvorlige er at vi vet om årsakssammenhengen mellom klimakrisen og brannkatastrofene. Skog brenner lettere når det er varmere og tørrere.

Menneskeskapte klimaendringer har varmet opp vårt klima med over én grad og er uomtvistelig medansvarlig for hetebølgene.

Dette vil ikke bli bedre hvis vi ikke stopper å slippe ut klimagasser. Nå. Her.

Uansett hva du har tenkt og gjort til nå, er det ikke for sent å bli med i klimakampen.

Selv om kalde Norge ikke vil oppleve den aller dødeligste varmen, vil vi fortsatt være en del av verden som gjør det, og vi vil måtte ta vårt ansvar med å hjelpe og ta imot de som rammes hardest.

Spørsmålet er om vi skal fortsette å møte behovet for utslippskutt og klimatilpasning med gnålende tilbakeholdenhet, eller om vi skal gå «all in».

Jeg er tilhenger av å være med på klimatoget og følge en ambisiøs klimaplan. Det vil kreve mye av oss hvert år, men det er mye bedre enn å tvinge frem en konstant krisehåndtering. Derfor er jeg engasjert i MDG.

Vi vil sitte i førersetet og gjøre overgangen til den nye klimahverdagen trinnvis og kontrollert. For å få det til må vi slutte å løpe etter klimatoget og skyve krevende prioriteringer foran oss.

I Asker er klima overhodet ikke tilstrekkelig prioritert.

I Asker er klima overhodet ikke tilstrekkelig prioritert. Våre viktigste klimaverktøy, transportpolitikken og arealplanen, er klimasinker.

Grønn politikk som reduserer trafikk, sparer natur og øker bærekraftig, lokal mat- og energiproduksjon har ikke fått helt nødvendige gjennomslag.

Nå ber vi i De Grønne om tillit og støtte fra velgerne til å prioritere natur og klima.

Det betyr støtte til å bli best på klimatilpasning slik at det vi har bygget i vår kommune, kan tåle værforholdene og økt mengde nedbør.

Det betyr å øke selvforsyningen for å motvirke høye matpriser og øke beredskapen.

God klimapolitikk er ingen motsetning til å håndtere andre type utfordringer vi står overfor.

Tvert imot er det slik at mer lokal strømproduksjon, mer kollektivtransport og mer lokal mat også er bra for andre mål vi prøver å oppnå, som bedre folkehelse og billigere strøm.

Gi MDG en sjanse!