En grønn kommune. Det er vårt ønske. En kommune som tar vare på landskapene, utsikten og naturen vi er glade i, på nærmiljøene, kulturminnene og tettstedene i hele kommunen.

Da Asker ville slå seg sammen med grønne Røyken og skjønne Hurum, var visjonen nettopp det – å skape en stor grønn bygd fremfor å bli en forstad for Oslo der vi gir etter for det økende utbyggingspresset.

Asker har noe av det rikeste artsmangfold i landet. Vi har fortsatt ganske mye intakt kulturlandskap og grønne lunger. Strandsonen vår er lang og marka hellig. Eller?

Jeg opplever at alt dette omtrent daglig er under angrep.

Som politiker er jeg privilegert fordi jeg kan få med meg hva som skjer i kommunen. Jeg forstår at det er krevende for askerbøringene å ha oversikt over det samlede presset på strandsone, natur og tettstedene slik vi kjenner dem. Det er knapt at vi som er politikere, klarer å forstå helheten.

Linlandveien i Vollen. Her kan det komme mange boliger. I bakgrunnen ligger gården Linlandet.
– På en ubebygd kolle midt i kulturlandskapet skal det måkes inn «moderne» boenheter, skriver innsenderen om den planlagte utbyggingen i Linlandveien i Vollen. Foto: KJETIL OLSEN VETHE

I sak etter sak ødelegges det vakre Asker.

Ta planene om å bygge opp til 100 boliger i Linlandveien 1,3 km unna Vollen sentrum. På en ubebygd kolle midt i kulturlandskapet skal det måkes inn «moderne» boenheter. Jo flere, jo bedre fordi da kan man dele på kostnaden av å bygge en svær ny adkomstvei og et nytt kryss i Slemmestadveien.