Vi har begrenset med tid

Vi har begrenset med tid

Klimakrisens alvor har aldri vært så tydelig som i 2018. Endringene er klare og har konsekvenser for oss og kommende generasjoner. «Hvis global oppvarming skal stoppes, så må det være oss som gjør det», sier svenske Greta Thunberg, 16 år gammel, som tok initiativ til skolestreik for klimaet.

Miljøpartiet De grønne i Asker vil være med på å skape et Norge som øker innsatsen mot klimaendringene, slik at færre mennesker drives på flukt og livsgrunnlaget på jorda opprettholdes for fremtiden. Rapporten fra FNs Klimapanel i oktober 2018, har 3 klare budskap:

  • Klimagassutslipp har gitt klimaforandringer og økt gjennomsnittstemperaturen med 1 grad. Havet har steget og det har blitt en dramatisk økning i ekstrem-vær, med kraftige stormer, flommer og tørke.
  • Forskjellen mellom 1,5 og 2 graders oppvarming i verden er stor. Ved 1,5 grader vil 14% av befolkningen bli utsatt for ekstrem hete, mot hele 37% ved 2 grader.
  • Teknologien for å redusere utslipp finnes, men vi fortsetter allikevel å bygge systemer basert på fossil energi. CO2 utslipp økte med 2% i 2018.

Vi oppfordrer alle til å bidra for å holde global oppvar-ming på under 1,5 grader. Menneskene er ikke over naturen, vi er en del av den. Løsninger ligger i kunnskap om naturen og endring av strukturer slik at økonomien legges innen økologiens rammer. Asker kommune legger FNs bærekraftsmål til grunn for praktisk politikk i kommunen. Det er fint, men bærekraftsmålene forplikter først når lokalpolitikerne vedtar politiske prioriteringer, og når den vedtatte politikken gjennomføres. Det er derfor vi trengs. Miljøpartiet de Grønne vil med følgende program skape en klimatilpasset kommune med klimasmarte løsninger som viser omtanke for naturen og sine innbyggere.
Din stemme på Miljøpartiet De Grønne i Asker, kan gi oss plass i kommunestyre, utvalgte komitéer og råd, til å fremme grønn politikk.
God lesning!
Asker MDG asker@mdg.no