Nyheter

Hvorfor forsvarere av E18-utbyggingen tar feil og ødelegger for din hverdag

Skulle du også ønske deg mindre kø, flere busser, billigere månedskort og bedre vedlikeholdte fylkesveier? Da er det greit å følge med på hva Arbeiderpartie...

Postkortaksjon 18.08.20

Tirsdag den 18. august gikk høstens første aksjonsdag av stabelen, og Asker MDG delte ut postkort i Asker sentrum.

...
Sandra kvadrat

Sykkeldag 03.06

I dag er det verdens sykkeldag, og jeg vil hylle alle syklister med en historie om min favoritt-syklist, nemlig pappa.
Jeg kaller han bare RoboCop. Utalli...

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

Pandemi og grønt skifte

Pandemien har rammet oss.  Vi aksepterer omfattende og sterkt inngripende tiltak for å berge oss fra en humanitær krise. Konsekvensene er store og meget kostbare.

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

E18 –  MDG som bremsekloss

Er E18 – i sin foreliggende form – et etterlengtet prosjekt for «alle»?

 

...
Sandra kvadrat

Grønn politikk i kjølvannet av korona

Koronakrisen kan medføre globale utslippsreduksjoner, men dette er ikke en ønsket og planlagt politikk, og vil dermed ikke være langvarig. Det er allikevel noen erf...

Hanne Lisa kvadrat

Hent barna ut fra Moria nå!

Opprop til den norske regjeringen.

Tilstanden i Europas største flyktningleir, Moria, har vært svært bekymringsfull lenge. I snart fem år har organisasjoner...

Hanne Lisa kvadrat

Vi ønsker stell og vedlikehold av Askers friområder

Det er mye natur i Asker, og takk og pris for det! Vi har skog, natur- og friluftsområdene i marka, en lang kystlinje med kyststier, badeplasser og vakre kulturlandsk...

Miljøpartiet De Grønne

Om å være forbannet

Askers Høyre-ordfører er lyn «forbannet» i Budstikka 24. april over at...

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

Fleksibilitet i eldreomsorgen

Budstikka skriver på side 10, fredag 13. mars om en hjemmeboende kvinne på 94 år og hennes datter….

...