Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

13,5% i siste måling i Budstikka!

Vi ligger an til å få 7 grønne representanter inn i kommunestyret i Asker!

...
Miljøpartiet De Grønne

Framtidens skole og hvordan barn lærer

Barn lærer best av å oppdage, oppleve og erfare med hele seg. De lærer når de er motiverte og engasjerte, når de får bevege seg og t...

Miljøpartiet De Grønne

Fritt skolevalg – men for hvem?

Frps Lavrans Kierulf skriver i Røyken og Hurums Avis om fritt skolevalg, men når forkjemperne for “fritt skolevalg” beskriver ordningen synes vi fremstillingen b...

Miljøpartiet De Grønne

Klimagasser – budsjett og regnskap

Mye er gjort for å beskrive klima og miljø-utfordringen i de tre kommunen som nå går
sammen til en ny Asker-kommune. Kommunale rapporter analyserer situasjon...

Miljøpartiet De Grønne

Strandsonen for alle?

Å bevare strandsonen er en viktig del av MDGs politiske prioriteringer. For selv om det er et generelt byggeforbud i strandsonen, viser tall fra Statistisk sentralbyr...

Miljøpartiet De Grønne

Befolkning og vekst

Befolkningen vokser i vårt område og i landet som helhet. Som omegnskommune til landets hovedstad er det naturlig at en del av veksten også «havner» i Asker. Hva ...

Det blåblå Asker og Brønnøya

Høyre med ordføreren i spissen er med rette stolte av at Asker har valgt å tufte den nye kommunen på FNs bærekraftsmål. Det er imidlertid ikke nok å skrive at b...