Nyheter

Hanne Lisa vil redde Oslofjorden

1. kandidat i Asker Hanne Lisa Matt er Akershus sin Aquawoman, slik 1. kandidat Nikki Schei i Bærum er fylkets Aquaman. Sammen vil de prioritere flere tiltak for ...

Hanne Lisa kvadrat

Liste til nominasjonsmøte 2023

Nominasjonskomiteen legger med dette frem sitt forslag til kommunevalgliste ved valget i september 2023, se nederst i e-post. Endelig liste fastsettes av partiets nomi...

Temamøte om E18 – 15.nov: Kollektivtransport

Ta kollektivt når du kan – kjør om du må.

Kollektivtransport gir oss et bedre, grønnere og mer menneskevennlig Asker.

...
Miljøpartiet De Grønne

TEMAMØTE om E18 – sykling – 1. juni

Ny E18 til 60 milliarder – hvor ble det av sykkelekspressvergen?

...

Hva skjer med ny E18 til Asker?

22 milliarder kroner for 4,4 kilometer vei. Er det greit?

...
Hanne Lisa kvadrat

Men hva skal vi gjøre lokalt?

Noe av det aller viktigste vi kan gjøre er å slutte å bygge ned natur. Vi må verne myrer og matjord, gjenåpne bekker, gi plass tilbake til naturen og hjelpe den m...

Lokaldemokrati i vår kommune?

Ordfører og posisjonen nektet MDG og SV sine representanter deres selvfølgelige rett til å få stemt over de forskjellige aspekter ved sine forslag punktvis, skrive...

E18-utvalget i MDG Asker, Drammen og Viken inviterer til åpent temamøte om ny E18

Er E18 et grønnvasket prosjekt? Finnes det bedre måter å løse transportutfordringer på?

...

Årsmøte 2022

Meld deg på til årsmøte!

...

Søker valgkomité medlem

Vi interessert i medlemmer som kan være med i valgkomitéen i Asker MDG.

...