Nyheter

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

E18 –  MDG som bremsekloss

Er E18 – i sin foreliggende form – et etterlengtet prosjekt for «alle»?

 

...
Sandra kvadrat

Grønn politikk i kjølvannet av korona

Koronakrisen kan medføre globale utslippsreduksjoner, men dette er ikke en ønsket og planlagt politikk, og vil dermed ikke være langvarig. Det er allikevel noen erf...

Hanne Lisa kvadrat

Hent barna ut fra Moria nå!

Opprop til den norske regjeringen.

Tilstanden i Europas største flyktningleir, Moria, har vært svært bekymringsfull lenge. I snart fem år har organisasjoner...

Hanne Lisa kvadrat

Vi ønsker stell og vedlikehold av Askers friområder

Det er mye natur i Asker, og takk og pris for det! Vi har skog, natur- og friluftsområdene i marka, en lang kystlinje med kyststier, badeplasser og vakre kulturlandsk...

Miljøpartiet De Grønne

Om å være forbannet

Askers Høyre-ordfører er lyn «forbannet» i Budstikka 24. april over at...

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

Fleksibilitet i eldreomsorgen

Budstikka skriver på side 10, fredag 13. mars om en hjemmeboende kvinne på 94 år og hennes datter. Datteren er nærmeste nabo og ivaretar løpende tilsyn til 94-år...

Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen

Ledertrening i Firenze

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe» lyder et gammelt ordtak. Frykten for Koronaviruset leder nå til at en rekke reiser og arrangementer blir avlyst. I rekk...

Miljøpartiet De Grønne

Valget 9. September ga 10,3% av stemmene til MDG i Nye Asker

Det gir oss 6 representanter i det nye kommunestyret. I kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum har vi hatt 3, 3, og 2 representanter. Det er all grunn til glede seg ...

13,5% i siste måling i Budstikka!

Vi ligger an til å få 7 grønne representanter inn i kommunestyret i Asker!

...

Fritt skolevalg – men for hvem?

Frps Lavrans Kierulf skriver i Røyken og Hurums Avis om fritt skolevalg, men når forkjemperne for “fritt skolevalg” beskriver ordningen synes vi fremstillingen b...