Program 2023-2027

Grønn politikk!
Solidaritet er kjernen i Miljøpartiet De Grønnes politikk. Solidaritet med alle mennesker, dyr, natur og framtidige generasjoner.
Den internasjonale, grønne bevegelsen er bygget på respekt for liv, mangfold, demokrati, likestilling, frihet og ansvar. Økonomien må underordnes sunne økologiske prinsipper. De Grønnes politikk er basert på erkjennelsen av at vi er avhengige av naturen og at naturen har egenverdi.Vi vil mobilisere menneske-hetens viljestyrke, skaperkraft og optimisme for å ta vare på livsgrunnlaget på jorda, og fremme samhørighet med alt levende på planeten vår – nå,
og i årtusenene som kommer.