Budstikka, 03.09.2023

 

– Hva er det et kommunestyre kan gjøre for å kutte utslipp? Mye styres jo nasjonalt.

– En stor utslippskilde i Asker er trafikk, spesielt matpakkekjøring. Hadde politikerne prioritert å gi store fordeler til dem som velger å reise kollektivt, gå eller sykle, ville vi sett en stor endring i hverdagsreisene. Politikerne må ha ryggrad nok til å stå i det og akseptere at det medfører noen ulemper for bilen i de tettbygde områdene som Asker, Spikkestad og Røyken, sier hun, og fortsetter:

– Tiltak som samkjøring, rushtidsbommer og færre parkeringsplasser kan gjøre en stor forskjell. I dag belønner vi ikke dem som velger bort bilen, selv om mange snakker om gulrot fremfor pisk. Derfor stiger heller ikke kollektiv- og sykkelandelen.

LES MER OM VALGET I ASKER

– Har Asker MDG noen konkrete forslag til gulrøtter?

– Kutt prisene, vi ønsker at barn og ungdom skal kunne reise gratis. Månedskort for voksne bør ikke koste mer enn 500 kr. Så bør hele Asker bli én sone, istedenfor dagens tre soner. For gange og sykkel er trafikksikring og vinterbrøyting av gang- og sykkelveier et godt tiltak, sier Matt.

 

Utbyggerne har for stor makt i Asker og det må det bli en slutt på, mener Hanne Lisa Matt i Asker MDG. Foto: Åsmund Løvdal Austenå

Negativ utvikling

I 2019 gjorde MDG et sterkt valg i Asker med 10,5 prosent oppslutning og 6 mandater. På Budstikkas valgmålinger har oppslutningen falt og MDG fikk 7,9 prosentpoeng i juni og 7,1 prosentpoeng i august. Hanne Lisa Matt håper å kunne tangere valgresultatet fra 2019 og mener at velgerne har grunner til å gi dem fornyet tillit.

– Jeg synes vi har vært den tydeligste stemmen i opposisjonen og klart å ha mye definisjonsmakt. Vi har satt både natur, matjord, strandsone og utbyggingssaker på dagsordenen, slik at andre har måttet ta stilling til det og endret politikk. Så har vi noen seire som restaurering av myr, strengere dispensasjonspraksis i strandsonen, å redde biblioteket på Midtbygda og at barnetrygd skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp, mener Matt.