Hanne Lisa Matt

, Formannskapet, Utvalg for plan og byggesak, Partssammensatt utvalg, KS Fylkesmøte Viken

Hanne Lisa Matt er født i 1979 og har to barn, bor i Røyken, og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hun er gruppeleder for De Grønne i Buskerud fylkestinget og sitter i fylkestinget og fylkesutvalget. I fylkeskommunen er Hanne Lisa i tillegg leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring og har i den rollen blant annet ansvar for å utvikle regional klima- og miljøpolitikk, landbruks- og næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging. Hanne Lisa er også leder for styringsgruppe Vannregion Vest-Viken og har god innsikt i EUs vanndirektiv og Norges implementering av dette. Hun er styremedlem i biogass Oslofjord, internasjonal fagpolitisk utvalg for Østlandssamarbeidet og sitter i fellesnemda for Viken.
Hanne Lisa er internasjonal bedriftsøkonom (tysk høyskole) med en master i utviklingsstudier/filosofi (UiO) og har tidligere jobbet for De Grønnes stortingsgruppe før hun over natten ble heltidspolitiker i oktober 2015.