Hanne Lisa Matt

Utvalg for Plan og bygg, Formannskap, Partssammensatt utvalg og kommunestyret

Hanne Lisa (41) er oppvokst i Freiburg i Tyskland og flyttet til Norge så sent som i 2009 og til Røyken i 2013. Hun er utdannet internasjonal bedriftsøkonom med master i utviklingsstudier og har bred internasjonal yrkeserfaring. På kort tid er hun blitt et kjent navn i lokalpolitikken.

Rettferdighet og solidaritet er viktige tema for henne politisk, i likhet med en grønn omstilling i næringslivet. Lokalt har hun vært mest synlig i saker om transport, klima og jordvern. Hennes hjertesak er å redde insektene og klassisk naturvern.

  • Utvalg for Plan og bygg, Formannskap, Partssammensatt utvalg og kommunestyret
  • Gruppeleder for MDG i Asker og fylkestingsrepresentant i Viken. Sitter i komite for plan i Viken.
  • Første vararepresentant i MDGs sentralstyre, innstilt som fast styremedlem foran årsmøtet til våren.