Helge Haugen

Utvalg for plan og byggesak

Helge Haugen er født i 1967, og har bodd i Hurum siden han var 7 år. Med oppvekst på et lite småbruk på Storsand, har nærheten til natur og dyr blitt en stor del av livet hans.

Yrkeskarrieren startet med tømrerutdannelse, men nysgjerrighet og innovasjonslyst førte ham tidlig inn i en grunderkarriere. Han har vært med å starte lokalhistorisk samling på Hurum, var den første i Norge som hadde dør og vindusrestaurering som yrke, og han var den drivende kraft og hovedeier i PCB Sanering AS som samlet inn og destruerte hoveddelen av alle PCB holdige vinduer i Norge.

Nå er Helge geitebonde på Sætre og driver sammen med familien, suksesshistorien Håøya Naturverksted midt i Oslofjorden.

Helge ble politisk aktiv som ungdom, og med tilsammen fire perioder i Hurum kommunestyre har han rukket å være leder av Teknisk hovedutvalg, formannskapsmedlem i tillegg til en rekke andre verv.