Nei, MDG vil ikke forby bading i fjorden. Vi vil redde Oslofjorden til glede for alle.

Å verne Oslofjorden virker dramatisk. Men situasjonen er dramatisk. For første gang må fjorden settes først, og bevisbyrden legges på aktivitetene. Det betyr ikke at all aktivitet må opphøre. Men det betyr selvpålagt tilbakeholdenhet i stor skala.

24. august 2021

Foto: Dan Uneken

Nei, MDG vil ikke forby bading i fjorden. Vi vil redde Oslofjorden til glede for alle.

Hanne Lisa Matt, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne Asker

  1. august 2021 08:21

Oslofjorden var Norges rikeste. Fjorden hadde hval og tunfisk, mengder av torsk, sild og brisling og andre arter som ga grunnlag for store fiskerier. Skumle håkjerringer svømte i Bunnefjordens dyp.

Så satt vi som frosken i gryta og så fjorden rakne. Først da torsken forsvant og blåskjellene ble borte over natta, våknet vi. Oslofjordens økosystem er nå en skygge av seg selv.

Oslofjorden må være den soleklare førstekandidaten til økt norsk marint vern, også mot tråling. Det som skjer i Oslofjorden, er den naturkrisen statsledere snakker om på internasjonale konferanser. Den foregår her, nå.

Derfor er det veldig mange tiltak og forbud som må iverksettes for å redde Oslofjorden fra å kollapse. Badeforbud er ikke noe MDG hverken har foreslått eller som vi vil prioritere. Men vi vil ha Oslofjorden tilbake og støtter drastiske grep som et forbud mot bunntråling og vern av Oslofjorden for å få det til.

I sommer har vi nok en gang sett hvorfor det haster med tiltak. Hele seks ganger har kraftig regn sendt overløpsvann fra kloakkrenseanleggene rett ut i fjorden. Slike overløp er en av fjordens store miljøsyndere.

De øvrige store miljøutfordringene som fagmiljøene peker på, er gjødsel fra jordbruket, organisk tilførsel fra land via bekker og elver, fysiske endringer i strandsonen og fiske, særlig bunntrålingen.

Regjeringens plan for å vekke den halvdøde fjorden til live, er altfor puslete.

MDG i Asker vil ha strengt strandsonevern, og vi vil rydde opp i ulovligheter i strandsonen som Asker kommune har kartlagt.

Et annet eksempel er at vi må slutte med dumping av sprengmasser i fjorden, noe Askers politikere har sagt ja til etter at rapporten om fjordens kritiske tilstand ble kjent. Planene om en gigantisk ny molo ved Storsand som skal bygges med 385.000 kubikkmeter sprengmasser fra nytt løp i Oslofjordtunnelen vil være et nytt strømhindrende og forurensende inngrep som omtrent har gått under radaren.

Jeg synes det er pussig at media nå henger seg opp i og feilsiterer Rasmus Hanssons klønete setning om bading fremfor å snakke i store bokstaver om alle de tiltakene vi faktisk trenger å få igangsatt for å frede og redde fjorden vår.

Å verne Oslofjorden virker dramatisk. Men situasjonen er dramatisk. For første gang må fjorden settes først, og bevisbyrden legges på aktivitetene. Det betyr ikke at all aktivitet må opphøre. Men det betyr selvpålagt tilbakeholdenhet i stor skala.

Oslofjordens tilstand er kritisk, og regjeringen har sagt at det trengs ekstraordinære grep for å redde fjordmiljøet. Men regjeringens plan for å vekke den halvdøde fjorden til live, er altfor puslete. Den kommer ikke til å redde Oslofjorden og tør ikke engang å nevne at fiskeriene er en hovedgrunn til elendigheten.

MDG krever omfattende vern av Oslofjorden. Bading og båtliv kan man regne med å fortsette med, men fordi situasjonen er så kompleks, må føre-var-prinsippet gjelde.

La oss nå være sammen om at alt som kan skade fjorden stanses, slik at også neste generasjon kan få glede av å bade og fiske i Oslofjorden.