Fotocredit: Dan Uneken

Stopp nedbyggingen av matjord!

29. juni 2019

Asker er ifølge NRK den kommunen som avvikler mest dyrket mark i hele Norge. Det er opprørende. I perioden 1982 til 2016 er det allerede bygget ned ⅓ av kommunens matjord. Bare i 2018 har Asker ødelagt 234 dekar dyrkbar mark – det tilsvarer mer enn 36 fotballbaner. Hvor skal det ende?

Matjord er en livsviktig og meget begrenset ressurs. Men mens nydyrking av matjord når nye rekorder i bl.a. Hedmark og Trøndelag som satser på jordbruket og premierer driftige bønder, så premierer Asker utbyggere, parkeringsplasser og boligbygging – på matjord. Vi skjemmes!

Skal vi nå regjeringens eget mål om å bygge ned mindre enn 4000 dekar per år, betyr det at Asker ikke kan bygge ned mer enn 3,7 dekar matjord årlig. Det har Asker allerede brutt for 2019 – og ganger 63 i 2018

De Grønne i Asker har i mange år og i alle saker slåss mot nedbygging av matjord uten å få gehør. Bygningsrådet vedtok allerede i første møte i perioden nedbygging av et hagebruk med slåtteng på Vollen. Det ble vedtatt bygget rekkehus på matjord i Billingstad-utbyggingen, heller enn å bruke tomme industriområder. De Grønne gjorde alt for å spare matjorda på Høn-Landås. Vi forsøkte å flytte Røkkeløkka som kunne vært bygd på ubrukte parkeringsområder like ved – det ble på matjord. Vi kjempet mot nedbygging av matjord på Kjonebråten på Borgen. Mange flere eksempler kunne vært nevnt.

Asker er norgesmester i en disiplin som burde blitt forbudt: matjordtap. Det pulveriserer Asker-politikernes egen ambisjon om å etterleve FNs 17 bærekraftsmål som det stadig vises til. Matsikkerhet og et bærekraftig landbruk er ett av målene. Det er på dyrka jord vi produserer maten vår. Matjord er en særdeles knapp ressurs som vi og landbruket er helt avhengig av. Det går ikke an å ødelegge evige verdier i dette omfang og hastighet og samtidig kalle seg for grønn og bærekraftig slik Asker gjør!

Nå sier vi stopp! Det holder ikke med visjoner og fagre ord. Eneste måten å bevare matjord på er å ta vare på den! Vi vil frede den matjorda som er igjen i Asker. Det krever en helomvending.

Vi vet at det er i pressområdene rundt de største byene og tettstedene at det bygges ned mest matjord. Vi vet også at det er der den mest verdifulle jorda ligger. Derfor er det et politisk ansvar å bevare matjorda, spesielt når presset er høyt. Vern av matjord er ett av MDGs viktigste mål, og vi tør å stå i det. Det gjør ikke styringspartiene i Asker!

Asker er en attraktiv kommune for mange å bo i, nettopp fordi det er både nært til Oslo og landlig med sjøen, lokalmat og flotte turområder. Det er vi i ferd med å ødelegge for kortsiktig vekst.

Vi i MDG mener at det er viktig å bevare Asker med gårder og grønne landskap. Vi vil slå ring om lokal identitet og særpreg og være norgesmester i bevaring av dyrket mark. Det er tross alt dette vi lever av. Vi sier til de andre partiene: Det er ingen skam å snu. Vi er med!

 

Av Hanne Lisa Matt (1.-kandidat Asker MDG) og Anne Hilde Røsvik (kommunestyrerepresentant Asker MDG)