Even portrett, kvadratisk. v/Elisabeth Gulowsen
Fotocredit: Elisabeth Gulowsen

Ledertrening i Firenze

«Aldri så galt at det ikke er godt for noe» lyder et gammelt ordtak. Frykten for Koronaviruset leder nå til at en rekke reiser og arrangementer blir avlyst. I rekken av avlysninger inngår også Asker Kommunes ledersamling, som var planlagt gjennomført i kulturbyen Firenze i Italia.

1. april 2020

Her skulle formannskapet og et knippe administrative ledere delta i seminar mens de lot seg inspirere av vakre omgivelse og renessansens storheter som Michelangelo og Dante. Målet for seminaret var, over fire dager, å lære å «bruke sitt potensial som leder» og «skape et innovativt miljø». Her skulle altså et 20-talls personer sendes luftveien til Firenze for så å komme hjem samme vei som mer kreative ledere. Ref. Budstikkas oppslag fredag 6. mars.
Takket være Koronaviruset blir seminaret i Firenze avlyst og henlagt til Sørum over to dager. Her spares tid, penger og ikke minst: Klimaet får en kjærkommen håndsrekning gjennom avlyste flyreiser. Det rare er at det måtte et smittsomt virus og litt frykt til, for at noen skulle finne ut at ledersamling i Firenze ikke er en god ide.
I Asker Kommune tales det i disse dager om «bærekraft» nærmest på inn og ut-pust. Alt som gjøres skal vurderes i lys av FNs bærekrafts-mål. Det anses viktig å redusere bruken av fossil energi på alle områder, hvor transport og anleggsvirksomhet er blant de viktigste.
Det er alminnelig erkjent at en stor og voksende flytrafikk er til ugunst for klimaet og at begrensninger er nødvendig for å nå ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. Da er rene lystreiser de første som bør reduseres.
Sett i dette perspektivet er det underlig at kommuneledelsen finner det «bærekraftig» å planlegge et lystpreget lederseminar med så vidt store klimamessige fotavtrykk. Her oppleves tydeligvis ingen frykt knyttet til utslipp og temperaturstigning.
Asker kommune synes å ha en ledelse som ser sitt eget fotavtrykk frikoplet fra de mange planer og ambisjoner om utslippsreduksjoner som vedvarende produseres i rådhusets mange kontorer og vedtaksfora. De politiske signalene fra denne praksis er meget uheldig.
Denne gangen blir dårlige vurderinger reddet av Koronaviruset. Jeg håper at realitetene i klimakrisen synker nærmere inn til neste gang kommunens ledelse vurderer en langveis lystreise.

07.03.2020 – Even Gulowsen er tidligere styreformann i Asker MDG