Fotocredit: Dan Uneken

Gidder du å ta bussen?

Kari Briseid Thingnes’ innlegg i Budstikka 10 august engasjerer og forteller en av vår tids viktigste historier – det må bli bedre å reise kollektivt. Det er bred politisk enighet om at vekst i trafikken ikke skal føre til flere biler på veiene, men til at flere reiser kollektivt, sykler og går. Hverdagen til en pendler som vil reise miljøriktig er derimot ikke like enkel.

27. august 2019

 

Jeg har selv erfart å bruke halvannen time fra Sandvika til Vollen med tog og buss, fordi overgangene ikke er samkjørte i tid og knutepunktet ligger ut av farvei. Jeg har også stilt meg samme spørsmål – hvorfor legges det et knutepunkt utenfor bebyggelse eller tettsted? Og hvorfor i all verden er overgangene ikke samkjørte i tid? Det er vel selve hensikten med overgangene, at de skal fungere!

For å vise til flere ubegripeligheter, går det buss kun til annethvert tog fra Heggedal videre til Rustadgrenda. Og at Slemmestad er en sone dyrere enn Vollen gjør at mange kjører bil til Vollen og parkerer der for å ta båt, noe som fører til mer trafikk og økte utslipp.

Thingnes beskrivelse er et godt, konkret eksempel på hva som skal til for at folk velger/ikke velger å reise kollektivt. Tre ganger så lang kjøretid, er ikke noe som gjør at flere tar bussen!

Asker kommune har som mål å redusere pendling og arbeider for «kortreiste arbeidstagere». Dette er ikke noen ny målsetting, så hvorfor er kollektivtilbudet fortsatt så dårlig? Det må bli billigere, enklere og kjappere å reise kollektivt! Når 42 prosent av sysselsatte som bor i Asker jobber i egen kommune er det direkte forskjellsbehandling at de skal ha dårligere kollektivtilbud enn de som pendler inn til hovedstaden. Det er stikk i strid med kommunens målsetting og gir politikerne lite troverdighet for sin ambisjon.

Thingnes etterlyser effektive kollektivruter i rushtiden. Hun ber om å få de samme mulighetene som Oslo-pendlerne har, og det skulle bare mangle! Er det en ting jeg brenner for så er det å legge til rette for at vi i Asker skal kunne reise effektivt og klimasmart. Derfor stiller jeg som 5.-kandidat for Miljøpartiet De Grønne til lokalvalget.

Vi i De Grønne vil prioritere en massiv satsing på kollektive løsninger med høyfrekvente matebusser, at bussene gis fortrinn i rushtidsavviklingen gjennom trafikkregulering og kollektivfelt, at lokalbusser sikrer kollektiv tverrforbindelse i kommunen og at det etableres ekspressbusser fra tettstedene i Hurum og Røyken til Asker i rushtiden.

Det er ikke bare for dårlig tilrettelegging for myke trafikanter i tettstedene, grønn politikk handler om å gjøre det enklere og billigere for folk å ta de miljøvennlige valgene. Vi vil senke billettprisen, prioritere bussen på veien og skaffe gode parkeringsforhold ved knutepunktene. La oss ta i bruk fjorden og ny teknologi som «hent-meg» busser og utnytte potensialet i å samkjøre og bildele.

 

Emelie Spjuth, 5.-kandidat, Miljøpartiet De Grønne Asker

Les mer: