Fleksibilitet i eldreomsorgen

Budstikka skriver på side 10, fredag 13. mars om en hjemmeboende kvinne på 94 år og hennes datter….

1. april 2020

Even leder møte

Datteren er nærmeste nabo og ivaretar løpende tilsyn til 94-åringen, som for øvrig klarer seg utmerket selv i egen bolig. Mor og datter bor i Slemmestad og har gode erfaringer med en fleksibel og serviceinnstilt hjemmetjeneste i tidligere Røyken kommune.Da kunne de ringe hjemmetjenesten hvis datteren skulle reise bort. Hjemmetjenesten besøkte da moren en gang på dagen og ringte en gang på kvelden for å forsikre seg om at alt sto bra til.

Etter kommunesammenslåingen viste dette seg å bli svært komplisert: Først så alt ut til å være som før. Dernest kunne ingen svare på om ordningen kunne fortsette. Personer som ble kontaktet henviste enten til andre personer eller lovet å undersøke og ringe tilbake, noe de ikke gjorde. Etter stigene frustrasjon og maktesløshet skrev datteren et innlegg i Budstikka med omtale av sine erfaringer med en taus og lite serviceinnstilt omsorgsadministrasjon. På denne bakgrunn ble det stilt spørsmål i Kommunestyrets møte 3. mars. Ordføreren lovet at en redegjørelse ville ble gitt i Hovedutvalg for Velferds møte 25. mars. Heller ikke på dette stadiet fant noen i velferdsadministrasjonen grunn til å kontakte mor og datter for å forklare situasjonen eller komme med en beklagelse. Administrasjonen forholdt seg helt taus!

I Budstikkas oppslag 13. mars blir det redegjort for mor og datters erfaringer samtidig som avisen bringer uttalelse fra virksomhetsleder i kommunens velferdsforvaltning, Anne Cathrine Garder. Hun sier på den ene side at tidligere ordninger i Røyken videreføres uendret, samtidig som hun fremholder at ringerunder og besøk for å sjekke at alt står bra til hos innbyggere, ikke er tjenester som tilbys. Da er alternativet, iflg. Garder i Budstikka, ulike former for avlastning i institusjon.

Kort oppsummert:

Vi har her å gjøre med en 94-åring som klarer seg utmerket i egen bolig takket være tilsyn fra nærboende datter. De ber om ganske små håndsrekninger fra felleskapet for å sikre trygghet i hverdagen også i tilfeller av datterens kortvarige fravær. Kommunen synes nærmest utilsnakkelig og når man til sist får en ansvarlig person i tale, via Budstikka, er svaret ulike former for institusjonsplassering. Denne historien synes å inneholde flere ingredienser stikk i strid med vår allmenne politikk om å sikre lengst mulig liv i egen bolig, supplert med tjenester fra kommunens hjelpeapparat.

Hovedutvalg for velferd er allerede, av ordføreren, blitt lovet en redegjørelse for denne saken. Jeg ber nå om at redegjørelsen suppleres med forklaring til administrasjonens manglede evne til å gi klare svar til innbyggeren om hvordan hun og andre i tilsvarende situasjon, skal forholde seg vedrørende ønsket hjelp fra kommunen.

Even Gulowsen er tidligere styreleder i Asker MDG