Befolkning og vekst

Befolkningen vokser i vårt område og i landet som helhet. Som omegnskommune til landets hovedstad er det naturlig at en del av veksten også «havner» i Asker. Hva skjer fremover og hva vil vi at skal skje?

26. august 2019

 

Til det første kan Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser gi en viss pekepinn. For de nærmeste 10 årene indikeres slik årlig vekst i kommunene, som fra nyåret blir til en samlet kommune: Asker 0,5 prosent, Røyken 1,5 prosent, Hurum 0,0 prosent, Nye Asker 0,7 prosent.

Til sammenligning er de årlige vekstanslagene for Oslo og Akershus, for samme tidsperiode, 1,0 prosent.

I Asker kommune har ambisjonen vært i favør av høyere vekst: I gjeldende kommuneplan er befolkningsvekst målsatt til 1,5 prosent pr. år. I siste årsrapport presenteres faktisk resultat slik: 2017 0,2 prosent ledsaget av rødt flagg til understreking av et «dårlig» resultat, 2018 1,0 prosent med gult flagg for manglende måloppnåelse.

Vekstambisjonen, og «skuffelsen over lavere faktiske tall, er ikke til å misforstå.

Vi opplever høyt tempo på de fleste områder med betydelig press, ikke minst på veier og annen infrastruktur. I lys av dette er befolkningsøkning på 0,2 prosent eller 1,0 prosent ikke «dårlige» tall, men kanskje like gjerne en kjærkommen «pust i bakken».

Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke en eksplisitt vekstambisjon for kommunen. Kommuneplanleggingen bør snarere søke tilpasning til den underliggende demografiske fremskrivningen. Vi vil særlig advare mot en boligbygging som i seg selv virker tiltrekkende på økt tilflytting til kommunen. På den annen side: Boligbyggingen må være tilstrekkelig til å unngå unødig prispress i vårt lokale boligmarked.

Disse spørsmål vil bli fulgt opp av De Grønne ved utarbeidelsen av ny kommuneplan for Nye Asker.

 

Even Gulowsen, styreleder i Nye Asker MDG