Hanne Lisa kvadrat
Fotocredit: Dan Uneken

Hent barna ut fra Moria nå!

Opprop til den norske regjeringen.

Tilstanden i Europas største flyktningleir, Moria, har vært svært bekymringsfull lenge. I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om leveforholdene og særlig om barnas situasjon. Leiren er bygget for 3.000 flyktninger, men huser 19.000, og byr på livsfarlige, inhumane og katastrofale leveforhold i ordets rette forstand. Med covid19 på toppen blir situasjonen utenkelig.

4. mai 2020

I det kommende digitale kommunestyremøtet, 6. mai, fremmer MDG, Rødt og SV følgende interpellasjon: Vil ordfører fremme følgende opprop til avstemming?

Tilstanden i Europas største flyktningleir, Moria, har vært svært bekymringsfull lenge. I snart fem år har organisasjoner, hjelpearbeidere og frivillige advart om leveforholdene og særlig om barnas situasjon. Leiren er bygget for 3.000 flyktninger, men huser 19.000, og byr på livsfarlige, inhumane og katastrofale leveforhold i ordets rette forstand. Med covid19 på toppen blir situasjonen utenkelig.

Hjelpearbeidere beskriver behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv.

Vi krever at Norge i første omgang slutter seg til det tyske initiativet for å evakuere 1.600 av de mest sårbare. Dette er støttet av Finland, Frankrike, Litauen, Kroatia, Irland, Portugal og Luxemburg. Tyskland og Luxemburg startet evakuering av sin andel rett etter påske, til tross for korona. Alle som evakueres må selvsagt i karantene og testes og alle smitteverntiltak må følges. Men det er fullt mulig å gjøre dette både sikkert og forsvarlig.

Dette handler ikke om partipolitikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.

Kommunestyret støtter oppropet «Evakuer barna fra Moria». Norge har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningleirene. Asker kommune er beredt til å ta sin del av ansvaret.»

Vi håper kollegene våre i Asker kommunestyre kan heve seg over den kyniske holdningen og spissfindige argumentasjonen som har kommet for dagen som svar på oppfordringer fra UNHCR (FNs flyktningorganisasjon) og nasjonen Hellas om hjelp. Norsk folkehjelp, Leger uten grenser og mer enn 20 andre ulike organisasjoner og politiske partier har støttet oppropet «Hent barna ut fra Moria nå!»

Tilsvarende opprop er vedtatt oversendt til regjeringen av kommunestyrer over hele landet, inkludert Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Harstad og Bodø. Noen av disse kommunene har også sagt seg villige til å ta en ekstra andel av enslige mindreårige fra leirene i Hellas, da de har kompetanse og kapasitet. Det har også Asker.