Myteknysing med Bjørn Samset

Har du vanskelige klimaspørsmål så kan du spørre BBjørn Samset er klimaforsker ved CICERO senter for klimaforskning, fysiker, forskningsformidler og forfatter. Han har kunnskapen som trengs og har vært i mang en debatt om klima og miljø.

For mer info og pålogging klikk på linken.