Valget 9. September ga 10,3% av stemmene til MDG i Nye Asker

Det gir oss 6 representanter i det nye kommunestyret. I kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum har vi hatt 3, 3, og 2 representanter. Det er all grunn til glede seg over et slikt resultat. Vi er definitivt et parti i vekst, som vil få økende innflytelse – og det trengs!

1. april 2020