MDG i Asker kommunestyre

22. april 2017

Kristin Bjelke Kristin Bjelke

Kristin.Bjelke@asker.kommune.no
Formannskapet
Utvalg for plan, samferdsel og næring
Partssammensatt utvalg

Liv Knatten Liv Knatten

Liv.Knatten2@asker.kommune.no
Komité for teknikk, kultur og fritid

Anne Hilde Røsvik Anne Hilde Røsvik

Anne.Hilde.Rosvik@asker.kommune.no
Formannskapet (vara)
Bygningsrådet

Vararepresentanter:

Vigdis Hjorth (Vigdis.Hjorth@asker.kommune.no): Kommunestyret
Inge Johnsen (Inge.Johnsen@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for oppvekst
Gry Løberg (Gry.Grimsrud.Loberg@asker.kommune.no): Kommunestyret, Bygningsrådet
Heidi Nilsson (Heidi.Nilsson@asker.kommune.no): Kommunestyret
Even Steine (Even.Steine@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for helse og omsorg
Paal Steine (Paal.Steine2@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for teknikk, kultur og fritid