MDG i Asker, Hurum og Røyken kommunestyrer

22. april 2017

Asker Kommunestyre

 

Kristin Bjelke

Kristin.Bjelke@asker.kommune.no
Formannskapet
Utvalg for plan, samferdsel og næring
Partssammensatt utvalg

 

 

Liv Knatten

Liv.Knatten2@asker.kommune.no
Komité for teknikk, kultur og fritid

 

 

 

Anne Hilde Røsvik 

Anne.Hilde.Rosvik@asker.kommune.no  
Formannskapet (vara)
Bygningsrådet

 

 

 

Vararepresentanter:

Vigdis Hjorth (Vigdis.Hjorth@asker.kommune.no): Kommunestyret
Inge Johnsen (Inge.Johnsen@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for oppvekst
Gry Løberg (Gry.Grimsrud.Loberg@asker.kommune.no): Kommunestyret, Bygningsrådet
Heidi Nilsson (Heidi.Nilsson@asker.kommune.no): Kommunestyret
Even Steine (Even.Steine@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for helse og omsorg
Paal Steine (Paal.Steine2@asker.kommune.no): Kommunestyret, Komité for teknikk, kultur og fritid

 

Hurum Kommunestyre

 

Helge Haugen 

helge.haugen@politiker.hurum.kommune.no

Kommunestyre

Planutvalget

 

Røyken Kommunestyret

 

Guttorm Grundt 

Kommunestyret

 

Hanne Lisa Matt 

Kommunestyret