Nominasjon 2019

I 2019 er det valg både til nytt kommunestyre i storkommunen Asker (bestående av de sammenslåtte kommunene Hurum, Røyken og Asker).

 

Nominasjonskomiteen for nye Asker MDG har allerede startet arbeidet med å finne de riktige kandidatene til å representere oss i det nye kommunestyret fra 2019.

 

Hvem skal lede det grønne arbeidet i den nye kommunen fra 2019?

 

Vi jakter på gode kandidater til kommunevalglisten og trenger dine innspill.

3. juni 2018

Nominasjonskomiteen består av representanter fra Røyken, Hurum og Asker.

Valglista skal vise mangfold av kjønn, alder, etnisitet og ha geografisk spredning. For å få til det trenger vi din hjelp! Vil du representere Miljøpartiet De Grønne i den nye kommunen, eller kjenner du noen som kan være egnet?

Send oss et tips!

Husk det er mange plasser på en valgliste og det er i praksis også mange ulike verv som skal fylles etter et godt valg.  Den som vurderer å stille til valg på vår liste behøver ikke nødvendigvis sikte på en plass i kommunestyret.  Plasser lenger ned på listen er også viktige for partiet og de sakene vi kjemper for.  Hvordan alt sammen virker blir klarere etter en samtale med valgkomiteen.  Vi er takknemlige for alle som viser interesse for det kommende valget.

Skriv ned navn, adresse, e-post, tlf. alder og send det til kristin.bjelke@asker.kommune.no innen 15. juni. De du foreslår bør være forespurt på forhånd.

Prosessen videre:

  • Kandidatene intervjues fortløpende.
  • 15. september: Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres
  • 15. oktober: Kandidatene blir valgt på Asker MDGs nominasjonsmøte.