Våre politikere i kommunestyret

Fotocredit: Arne Høeg

PRESENTASJON AV NYE ASKER MDG´s KUMULERTE TOPP-KANDIDATER

Hanne Lisa Matt er født i 1979 og har to barn, bor i Røyken, og er opprinnelig fra Freiburg i Tyskland. Hun er gruppeleder for De Grønne i Buskerud fylkestinget og sitter i fylkestinget og fylkesutvalget. I fylkeskommunen er Hanne Lisa i tillegg leder for hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring og har i den rollen blant annet ansvar for å utvikle regional klima- og miljøpolitikk, landbruks- og næringspolitikk og bærekraftig samfunnsplanlegging. Hanne Lisa er også leder for styringsgruppe Vannregion Vest-Viken og har god innsikt i EUs vanndirektiv og Norges implementering av dette. Hun er styremedlem i biogass Oslofjord, internasjonal fagpolitisk utvalg for Østlandssamarbeidet og sitter i fellesnemda for Viken.

Hanne Lisa er internasjonal bedriftsøkonom (tysk høyskole) med en master i utviklingsstudier/filosofi (UiO) og har tidligere jobbet for De Grønnes stortingsgruppe før hun over natten ble heltidspolitiker i oktober 2015.

 

Helge Haugen er født i 1967, og har bodd i Hurum siden han var 7 år. Med oppvekst på et lite småbruk på Storsand, har nærheten til natur og dyr blitt en stor del av livet hans.

Yrkeskarrieren startet med tømrerutdannelse, men nysgjerrighet og innovasjonslyst førte ham tidlig inn i en grunderkarriere. Han har vært med å starte lokalhistorisk samling på Hurum, var den første i Norge som hadde dør og vindusrestaurering som yrke, og han var den drivende kraft og hovedeier i PCB Sanering AS som samlet inn og destruerte hoveddelen av alle PCB holdige vinduer i Norge.

Nå er Helge geitebonde på Sætre og driver sammen med familien, suksesshistorien Håøya Naturverksted midt i Oslofjorden.

Helge ble politisk aktiv som ungdom, og med tilsammen fire perioder i Hurum kommunestyre har han rukket å være leder av Teknisk hovedutvalg, formannskapsmedlem i tillegg til en rekke andre verv.

 

Liv Knatten er født i 1953, og har bodd på Brønnøya siden 1981. Hun er gift , og har 5 voksne barn.

Liv er utdannet barnehagelærer, og har en master i ledelse. Hun er ansatt som rådgiver i Asker kommune.

Liv har sittet en periode i kommunestyret i Asker for Askers grønne venner, og har nå plass i kommunestyret og Komite’ for teknikk, kultur og fritid for Miljøpartiet.

Liv er glad i det enkle friluftsliv både på fjorden, i skogen og på fjellet til alle årstider, og er opptatt av at Askers unike natur må bevares. Hun vil ha et Asker hvor det er hyggelig å bevege seg til fots og med sykkel. Stier og snarveier og et bedre sykkelveinett må utvikles, og vi må få et bedre buss og togtilbud. Redusert biltrafikk vil gi bedre trivsel og helse.

 

Jon Gustav Kirkerud er født i 1986 er Nye Asker MDG’s fjerde listekandidat. Han har vært styremedlem i Nye Asker MDG og Røyken MDG siden 2016.

Jon Gustav er postdoktor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og jobber med analyser av omleggingen av energisystemet i Norden og Nord-Europa. Han fullførte en PhD i energisystemanalyse fra samme universitet i 2017. Gjennom studier i fornybar energi har han fått en sterk interesse for effektiv energibruk og transport og mener Nye Asker bør ta ledertrøyen for klimavennlig samferdsel. Han er glad i fjorden, fjellet og skogen og brenner for at naturkvalitetene i Asker skal bevares tross befolkningsvekst.

Han er oppvokst i Slemmestad og bor sammen med kone og barn i Bødalen.

 

 

Foto: Dan Uneken