Liv Knatten

, Utvalg for medborgerskap

Liv Knatten er født i 1953, og har bodd på Brønnøya siden 1981. Hun er gift , og har 5 voksne barn.

Liv er utdannet barnehagelærer, og har en master i ledelse. Hun er ansatt som rådgiver i Asker kommune.

Liv har sittet en periode i kommunestyret i Asker for Askers grønne venner, og har nå plass i kommunestyret og Komite’ for teknikk, kultur og fritid for Miljøpartiet.

Liv er glad i det enkle friluftsliv både på fjorden, i skogen og på fjellet til alle årstider, og er opptatt av at Askers unike natur må bevares. Hun vil ha et Asker hvor det er hyggelig å bevege seg til fots og med sykkel. Stier og snarveier og et bedre sykkelveinett må utvikles, og vi må få et bedre buss og togtilbud. Redusert biltrafikk vil gi bedre trivsel og helse.