Liv Knatten

Utvalg for medborgerskap

Jeg heter Liv Knatten, er født i 1953, og har bodd på Brønnøya siden 1981. Jeg er gift og har 5 voksne barn.

Jeg er utdannet barnehagelærer, har en mastergrad i ledelse., og er ansatt som rådgiver i Asker kommune.

Jeg har sittet i kommunestyret for Askers Grønne Venner i to perioder, og sitter nå i min andre periode i for Miljøpartiet De Grønne og i Hovedutvalg for medborgerskap.

Jeg vil  bidra til å videreutvikle Asker som et trygt og godt sted å bo og arbeide.

Vi kan ikke ødelegge trivsel og trygghet i kommunen vår med enda mer biltrafikk, men  satse  på tog, buss og båt for å  løse transportproblemene.

Vi må ha reduserte fartsgrenser langs kystlinjen og innenfor øyene i fjorden slik at alle de som bader, padler, seiler og alle i små båter kan nyte friluftslivet på fjorden. Kommunens sjøområde skal være til glede for natur, dyr og mennesker. Økt informasjon, bedre skilting og bevisstgjøring av fartsgrenser er viktig! Verdien av skjærgården forringes om den skal brukes som tumleplass for vannscooterkjørere!

Det er viktig å sikre øyene i Oslofjorden som fritidsøyer. Brønnøya har et av Norges rikeste naturmangfold med omtrent 130 rødlistede arter. Presset må holdes nede. Asker og kloden må spille på lag. Kildesortering og fjernvarme er ikke nok. Vi må tørre å pålegge oss en strengere miljøpolitikk og et lavere forbruk. Som bonus bevarer vi flotte rekreasjonsområder og muligheten for helt spesielle naturopplevelser.