Jon Gustav Kirkerud

Utvalg for samfunnstjenester

Jon Gustav Kirkerud er født i 1986 er Nye Asker MDG’s fjerde listekandidat. Han har vært styremedlem i Nye Asker MDG og Røyken MDG siden 2016.

Jon Gustav er postdoktor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og jobber med analyser av omleggingen av energisystemet i Norden og Nord-Europa. Han fullførte en PhD i energisystemanalyse fra samme universitet i 2017. Gjennom studier i fornybar energi har han fått en sterk interesse for effektiv energibruk og transport og mener Nye Asker bør ta ledertrøyen for klimavennlig samferdsel. Han er glad i fjorden, fjellet og skogen og brenner for at naturkvalitetene i Asker skal bevares tross befolkningsvekst.