Jon Gustav Kirkerud

Utvalg for samfunnstjenester

Jon Gustav Kirkerud (34) er fra Slemmestad i Asker. Han er gift med Jenny og har ett barn. Han har en doktorgrad i energisystemanalyse og jobber som forsker ved Norges miljø- og bioviteskapelige universitet (NMBU). Han har en sterk interesse for effektiv energibruk og transport, og mener Asker bør lede ann i klimaomstillingen. Han er glad i fjorden, fjellet og skogen og brenner for at naturkvalitetene i Asker skal bevares tross befolkningsvekst.