Styret

Lokallagsstyre for 2017 ble valgt på Årsmøtet 26. januar.
Leder, Gry Løberg, ble valgt separat, ellers valgte Årsmøtet styremedlemmer og Styret ble selv gitt mandat til å konstituere seg og fylle nødvendige roller.

17. juni 2017

Gry Løberg – leder

Marko Pedersen

Anne Hilde Røsvik

Jostein Henriksen

Arne Høeg

Vara

Liv Knatten

Paal Steine

Ellen Budde

Even Gulowsen